29.2.16

Czapka Dworzec Centralny poszła w świat/Dworzec Centralny's hut goes to win the world